Kontaktuppgifter kommuner Södra Älvsborg

Marie Elm Borås stad  
Marianna Gabrielsson  
Stadsdel Norr
Monika Johansson Centrum  
Fatemeh Halalat Centrum  
Annica L Karlsson Fristad  
Susanne Nygren Sjöbo  
Stadsdel Väster
Ann-Christine Qvarnström Göta  
Jenny Haglund Göta  
Anna Holmberg Norrby  
Anna-Lena Hardtmann Norrby  
Pernilla Andersson Sandhult  

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqm5mtuHjwzi{5{muizqm5mtuHjwzi{5{muiqt|wBuizqivvi5oijzqmt{{wvHjwzi{5{muizqivvi5oijzqmt{{wvHjwzi{5{muiqt|wBuwvqsi95rwpiv{{wvHjwzi{5{muwvqsi95rwpiv{{wvHjwzi{5{muiqt|wBni|mump5pititi|Hjwzi{5{mni|mump5pititi|Hjwzi{5{muiqt|wBivvqsi5tqtrms%vq{|4sizt{{wvHjwzi{5{mivvqsi5tqtrms%vq{|4sizt{{wvHjwzi{5{muiqt|wB{}{ivvm95v%yozmvHjwzi{5{m{}{ivvm95v%yozmvHjwzi{5{muiqt|wBivv4kpzq{|qvm5y%vizv{|zöuHjwzi{5{mivv4kpzq{|qvm5y%vizv{|zöuHjwzi{5{muiqt|wBrmvv%y5piot}vlHjwzi{5{mrmvv%y5piot}vlHjwzi{5{muiqt|wBivvi5pwtujmzoHjwzi{5{mivvi5pwtujmzoHjwzi{5{muiqt|wBivvi4tmvi5pizl|uivvHjwzi{5{mivvi4tmvi5pizl|uivvHjwzi{5{muiqt|wBxmzvqtti5ivlmz{{wvHjwzi{5{mxmzvqtti5ivlmz{{wvHjwzi{5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m