Dokument

Dokumenten är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

 

Rapporter

Slutrapport för projekt TryggVE, 2013-09-02

 

Arbetsrapport för projekt TryggVE september 2013

 

Hitta mer material från projekt TryggVE i Arkivet

 

Kontakt

Projektledare
Bertil Martinsson
Telefon: 0702- 68 21 51
E-post:
  

 

 TryggVE står för trygghet, vårdsamverkan och  effektivitet och var ett samverkansprojekt mellan  kommuner, primärvård och sjukhus i Södra Älvsborg. Modellen bygger på att äldre patienter som identifieras som multisjuka eller multisviktande genomgår en ”utredning/screening” för att uppmärksamma hälsoproblem. Målet var att skapa trygghet och förbättrad hälsa för äldre med en skör livssituation.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmz|qt5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{mjmz|qt5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m